Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Les TIC i la sostenibilitat

2.2. Ecoeficiència i innovació

 
L’ecoeficiència és la capacitat de gestió d’una entitat per satisfer simultàniament les fites de cost, qualitat i rendiment. Té com a objectiu reduir els impactes ambientals i conservar els recursos valuosos; per això, són necessaris processos i productes més nets i la utilització sostenible dels recursos. Per aconseguir ecoeficiència és necessari invertir en innovació.

Com a exemple d’ecoeficiència, podem destacar la potencialitat de la societat de la informació en benefici del medi ambient en els camps de la desmaterialització, el transport, la producció i la construcció. La desmaterialització és l’oportunitat de convertir un producte físic en un servei. L’ús d’Internet podria reduir la producció, per exemple, de CD de música, fotografies o publicacions en paper. Sols l’edició dominical del ‘The New York Times’ requereix 4,7 milions de tones mètriques de paper. Si volguéssim fomentar l’educació a la Xina i el sud-est asiàtic, i aconseguir que a cada llar hi hagués una biblioteca, no hi hauria prou cel·lulosa al món per dur a terme el projecte. En canvi, no cal paper per accedir a repositoris de coneixement com ara la Wikipedia. [11]

Un altre exemple d’ecoeficiència és el teletreball, que pot suposar una oportunitat per reduir la necessitat de transport de la llar a la feina o perquè aquest es dugui a terme fora d’hores punta. [12] Els desplaçaments laborals i els embussos que ocasionen cada dia a les àrees urbanes són una càrrega econòmica, una pèrdua de temps i una font de contaminació molt important. El teletreball també pot reduir l’espai destinat a oficines, cosa que optimitzaria costos i permetria una utilització més racional del sòl (cosa que, per exemple, es necessita molt a Espanya). No obstant aquests avantatges, el fet de treballar a la pròpia llar també pot ocasionar trastorns en la forma de vida, atesa la manca de separació entre vida professional i vida privada. L’entorn de treball també és un vincle de socialització i el teletreballador ha de satisfer les seves necessitats socials d’una altra manera.

D’altra banda, l’empresa multinacional IKEA ha dedicat molts esforços a recerca i desenvolupament per incorporar en el procés de disseny, producció, distribució, emmagatzematge i comercialització una metodologia de treball que permet estalviar centenars de milions d’euros en emmagatzematge i transport, així com milers de tones de diòxid de carboni en desplaçaments de camions, toros de magatzem i consum d’enllumenat i calefacció en magatzems. IKEA ha creat un departament conegut com a ‘Lladres d’Aire’ que aplica algorismes sofisticats per dissenyar mobles que es poden empaquetar en paquets plans i apilables.

Finalment, com altres exemples d’ecoeficiència, les TIC poden contribuir també a:

• Millorar l’eficiència del tràfic de mercaderies com a resultat de la millora en la coordinació logística i la cooperació industrial.

• Obtenir una major eficiència en la indústria i en la construcció.

• Millorar el comerç electrònic i les transaccions empresa-empresa, amb estalvis energètics importants i amb la disminució, per exemple, de les necessitats de noves construccions industrials i comercials.

• Obtenir una major eficiència en la producció i en la planificació.