Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 4
Les TIC i la sostenibilitat

3. Sostenibilitat de les TIC

 
La tecnologia, com la Lluna, sembla que ens mostra només la cara més brillant: la de les oportunitats que ofereix. Hi ha, però, una cara fosca, la del cost social i ambiental, de la qual hem de ser conscients per assolir que la tecnologia no sigui només útil, sinó també sostenible.

Tot i els beneficis evidents que proporciona la tecnologia a la qualitat de vida de la gent, cal tenir presents molt seriosament els perills que comporta: persones enganxades a Internet o al mòbil, estrès dels treballadors per adaptar-se a l’ús de la tecnologia, pèrdua del contacte humà... Tanmateix, hi ha un perill al qual no parem prou atenció: no som conscients del cost real de la tecnologia ni de quines repercussions té per a la societat i el medi ambient.

Aquestes repercussions es poden materialitzar en qualsevol moment del cicle de vida dels productes d’alta tecnologia (conegut també com a ‘impacte cradle-to-grave’, literalment, ‘impacte des del bressol fins a la tomba’), ja que ens podem trobar que la matèria primera s’extreu en països com la República Democràtica del Congo, es manufactura en països com Mèxic i les Filipines, els principals consumidors són els països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i una part molt considerable acaba en forma de deixalles en països com Ghana, la Xina i l’Índia. En cadascuna d’aquestes etapes poden tenir lloc violacions sistemàtiques dels drets humans: atemptats contra la salut, la dignitat, la igualtat, la llibertat o la vida mateixa; a banda de les greus agressions mediambientals amb conseqüències irreversibles produïdes per una mala gestió dels residus o per la ineficiència de les emissions de contaminació de la indústria, que no té com a un dels seus objectius la gestió o la preservació ambientals.

Les corporacions han aconseguit prou pes específic perquè l’impacte i la influència que tenen no siguin ignorats a l’hora d’abordar el problema de la sostenibilitat. En el model econòmic empresarial, la degradació del medi ambient i l’esgotament dels recursos naturals tendeixen a explicar-se matemàticament com a distorsions del mercat que s’escapen de l’anàlisi econòmica, i no com a conseqüència del mateix sistema; per tant, no es tenen en compte en el procés de presa de decisions en què es basa aquest model.

L’objectiu d’aquesta secció és reflexionar sobre el cost real que té l’alta tecnologia durant tot el cicle de vida i plantejar algunes propostes per intentar reduir aquest cost. Una reducció que ha de partir de l’educació en una sèrie de petits gestos que poden tenir un impacte molt gran.