Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Les TIC i la sostenibilitat

4. Les TIC com a motor del desenvolupament humà

 
Les noves tecnologies són un motor de desenvolupament i el desenvolupament d’una societat és un dels motius que fa que aquesta societat sigui més sensible envers els drets humans. Per fer-nos una idea de l’impacte dels productes d’alta tecnologia, direm que el sector de les TIC suposa el 5,8 % del PIB mundial i s’espera que creixi fins al 8,7 % el 2020. [28] L’ús d’ordinadors, Internet i telèfons mòbils és un factor important per al desenvolupament: per exemple, a Kerala (Índia) la introducció dels mòbils ha contribuït a incrementar el 8 % el benefici dels pescadors i ha suposat una baixada del 4 % del preu per als consumidors. [29]

Però l’impacte pot anar més enllà de l’ajut al desenvolupament. Les noves tecnologies poden tenir un paper molt important en l’accés a la informació i l’educació, o a construir unes societats més obertes i igualitàries. Per exemple, el juny de 2009 la xarxa social Twitter va endarrerir un dia una aturada tècnica per actualitzar el programari perquè la societat iraniana estava utilitzant aquesta xarxa per coordinar les protestes contra les disputades eleccions presidencials. [30] Un altre exemple és l’educació a distància, que pot incrementar les oportunitats de les llengües minoritàries o ajudar a la supervivència d’aquestes.
 
fig 9

Figura 9. Projecte de cooperació amb una escola a Burkina Faso. Font: Roman Rodríguez
 


Els productes d’alta tecnologia poden ajudar molt la societat, en general, i els drets humans, en particular. Però són només una eina, encara que poderosa. Depèn de nosaltres fer-la servir per avançar, però és molt important que tinguem present que no és gratuïta. Té un cost per a la societat i el medi ambient que hem de tenir clar, i hem d’estar disposats a reduir-lo.

Les organitzacions dedicades al desenvolupament sostenible, com ara la UNESCO, [31] manifesten en les accions i propostes que duen a terme que compten amb les TIC per assolir els objectius que es plantegen. Malauradament, tot i que se sap quin és el potencial de les TIC per aconseguir el desenvolupament sostenible, no sempre es té clar com s’han de tractar en els plans estratègics i sovint s’hi inclouen només aspectes mediambientals. Manca coneixement contrastat sobre les possibilitats i les limitacions reals de la tecnologia, i un enfocament estratègic orientat als objectius socials del desenvolupament sostenible, com ara eradicar la pobresa, i no tan sols als objectius mediambientals. L’ús i la difusió de les TIC no són, ni s’hi han de convertir, un objectiu per al desenvolupament sostenible: són solament un mitjà.