Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Materials

3. Materials ceràmics i vidres

 
S’anomena material ceràmic o ceràmica a tot material d’enginyeria, inorgànic i no metàl·lic. Les ceràmiques en si, posseeixen estructura cristal·lina, és a dir, els seus àtoms s’organitzen en torn d’uns paràmetres, posseint així unes determinades característiques. Els vidres són sòlids no cristal·lins amb una composició química comparable a la de les ceràmiques cristal·lines. És per això el motiu pel qual, deixant a banda com són les seves estructures, a l’hora d’estudiar-los es realitzen a la vegada. Tant els ceràmics cristal·lins com els vidres, exhibeixen una gran fragilitat.

Les aplicacions de les ceràmiques i dels vidres poden ser agrupades mitjançant la classificació que es mostra a continuació. S’especifica cada grup mitjançant algun exemple significatiu.
 

fig 17 

Figura 17. Classificació dels principals grups de materials ceràmics.  Font: elaboració pròpia.