Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Materials

5. Materials compostos

 
Els materials compostos estan formats per una combinació de dos o més materials diferents amb l’objectiu d’aconseguir propietats úniques, que només es poden aconseguir mitjançant aquesta composició, i que, sovint, superen les propietats de les fases o materials constituients. Estan constituïts per una mescla o agregació macroscòpica de dos o més materials diferents que segueixen conservant en el producte ja acabat la seva pròpia identitat.

Els materials que formen part d’un compost actuen de manera diferent si són la matriu o bé si formen part de la fase de reforç o fase secundària.
 

 fig 37

Figura 37. Fases que constitueixen un material compost. Font: el·laboració pròpia.

 
La fase matriu és responsable de mantenir la unitat del conjunt i de transmetre els esforços que el material pateixi cap a la fase reforç. La segona fase, que pot estar en forma de partícules, fibres o làmines, té la funció de suportar i distribuir els esforços externs aplicats, alhora que evita la propagació d’esquerdes que puguin apareixer a la fase matriu.
Si bé aparentment hi podriem trobar totes les combinacions possibles de matriu-reforç, a la realitat, no totes es troben ja que no és possible conformar una fase ceràmica o metàl·lica amb un reforç polimèric per incompatibilitat de les temperatures de conformat.

Atenent la gran diversitat que es pot trobar de materials compostos, es poden realitzar separacions o agrupacions en base a diferents criteris de classificació.