Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Mobilitat

1.1. Objectius de la unitat

 
Si hi ha un tema que avui en dia aglutina el conjunt dels principals reptes socioambientals que viu el nostre món, és la mobilitat de persones i mercaderies.
 
D’una banda, la mobilitat és una de les experiències humanes més satisfactòries tant en l’aspecte personal com en el col•lectiu, ja que ens apropa a altres cultures, paisatges i persones. El coneixement i l’intercanvi culturals en directe que ha fomentat el turisme, a part dels efectes econòmics, tenen una importància cabdal per al coneixement d’altres formes culturals (de pensar, de creure i de viure), que, a més d’enriquir-nos personalment, fomenten la tolerància i el respecte interculturals. El comerç internacional i l’economia de molts països es fonamenten en les facilitats que tenim, avui en dia, a l’hora d’utilitzar els mitjans de comunicació motoritzats.
 
 

setmana mobilitat       Figura 2. Mobilitat. Font: Compromis per Paterna

 
 
D’altra banda, la mobilitat de persones i mercaderies mitjançant vehicles (cotxes, camions, vaixells, trens, avions, etc.) alimentats amb combustibles fòssils és una de les causes principals de la contaminació atmosfèrica, l’escalfament global i la crisi energètica, així com de les circumstàncies geopolítiques que se’n deriven.
 
Tanmateix, els problemes de la mobilitat motoritzada no es poden concebre sense una planificació adequada de l’ús del sòl i la construcció de grans infraestructures (carreteres, autopistes, vies i estacions de ferrocarril, ports, aeroports, etc.), que acostumen a tenir un gran impacte sobre el territori.
 
La mobilitat motoritzada porta associada també tota una problemàtica d’accidentalitat i mortalitat prou elevades amb el corresponent impacte humà i econòmic.
 
Aquesta unitat pretén, precisament, visualitzar, de manera general i en el context d’un curs introductori, aquest conjunt d’impactes i el paper que hi desenvolupa la tecnologia.