Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Mobilitat

12. La paradoxa de la seguretat viària

 

El ‘perill’ és una situació de la qual es pot derivar un dany a una persona o una cosa, mentre que el ‘risc’ és la contingència o la possibilitat que succeeixi un dany o una desgràcia. Per tant, el ‘perill’ és una situació de fet i el ‘risc’, una probabilitat.
 
Actualment, hi ha una confusió deliberada entre ‘perill’ i ‘risc’ que converteix en ‘perillosos’ sistemes de transport segurs (vianant i ciclista). S’acusa aquests mitjans, que són segurs, de ser especialment ‘perillosos’ (per a qui els usa), mentre que els veritables causants dels danys passen a ser transports ‘segurs’.
 

cinturo seguretat    Figura 26. Campanya d'ús del cinturó de seguretat. Font: fboiso.blogspot

 
 
 
La seguretat viària no considera la conducció com una activitat intrínsecament perillosa, sinó que la quantifica en funció del nombre d’accidents, amb la qual cosa es confon el ‘perill’ amb el ‘risc’. Si s’aconseguís reduir els accidents, hi hauria menys perill.
 
La seguretat viària considera perillosa una activitat, no en funció de la possibilitat d’ocasionar un dany, sinó en funció de la possibilitat de rebre aquesta dany. D’acord amb aquesta lògica, caminar, anar en bicicleta o jugar al carrer són activitats perilloses.