Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Mobilitat

2. La mobilitat com a sistema global

 

L’estreta relació que hi ha entre les tres parts del sistema —el trànsit, els vehicles i l’economia— i la inclusió de totes tres en sistemes superiors —persona, natura i societat— fan que els canvis i les millores que es basen únicament en el vehicle, el trànsit o l’estructura econòmica, amb l’objectiu de renovar la nostra locomoció, esdevinguin obsolets des d’un bon principi.
 

sistema global

Figura 3. Aquest gràfic pretén representar de manera simplificada la xarxa en què està inserida la nostra mobilitat. Permet visualitzar que els dos sistemes parcials, el trànsit i el vehicle, no solament es compenetren mútuament, sinó que, per la relació que estableixen amb l’entorn, l’home i l’economia, mai no es tanquen, sinó que s’obren a la resta del món i a les influències d’aquest. Font: E. Carrera, ed., 2000