Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 7
Mobilitat

9. Cap a una mobilitat sostenibilista

 
Segons el World Business Council for Sustainable Development, la mobilitat sostenible “és capaç de satisfer les necessitats de mobilitat de moure’s lliurement, accedir a un lloc, comunicar-se, comercialitzar i establir relacions sense sacrificar altres valors humans o ecològics bàsics actuals o del futur”.
 
D’altra banda, segons la definició recollida per la Resolució del Consell Europeu del 4 i el 5 d’abril de 2001 a Luxemburg, un sistema de transport sostenible:
 
 
— Permet les necessitats bàsiques d’accés i desenvolupament dels individus, companyies i societats d’una manera segura i de manera consistent amb la salut humana i dels ecosistemes, i promou l’equitat intrageneracional i intergeneracional.
 
— És assequible, opera adequadament i eficientment, ofereix diferents modes de transport i sosté una economia competitiva, així com un desenvolupament regional equilibrat.
 
— Limita les emissions i els residus respecte de la capacitat del planeta per absorbir-los, utilitza recursos renovables per sota de la taxa de renovació, utilitza recursos no renovables per sota de les taxes de desenvolupament de substituts renovables i minimitza l’ús del territori i la generació de soroll.


perill ocells   gent amb bici   cotxe electric 

Figura 17. Mobilitat sostenibilista. Font: la foto de l’esquerra, Flickr.com; la del mig, Flickr.com; i la de la dreta, comradioblocs.com