Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 7
Mobilitat

9.1. Accessibilitat i proximitat, els conceptes clau

 
S’entén per ‘accessibilitat’ la facilitat amb què els membres d’una comunitat poden salvar la distància que els separa dels llocs on poden satisfer les seves necessitats o desitjos.

Aquest concepte, però, pot tenir dues visions ben diferents:

a) Una visió intensiva de l’energia, que considera que un lloc és més “accessible” com més eficient és el sistema de transport que ens permet arribar-hi (tendeix a l’increment de la mobilitat).

b) Una visió sostenibilista, que considera que un lloc és més accessible com més petit és el desplaçament necessari per arribar-hi. En aquesta darrera visió, ‘accessibilitat’ i ‘proximitat’ són conceptes equivalents, atès que la màxima accessibilitat s’aconsegueix amb la mínima mobilitat.

 
Des d’una perspectiva sostenibilista, un cinema és accessible a la ciutadania, no pas perquè tingui un gran aparcament o bé una gran oferta d’autobusos o tramvies per anar-hi, sinó, simplement, perquè és a la vora d’on viuen les persones i s’hi pot anar a peu, sense cap tipus de transport i amb menys temps de desplaçament. En aquest sentit, el model de ciutat compacta i diversa mediterrània contribueix de manera més eficaç a la sostenibilitat que el model de ciutat difusa nord-americana.
 
L’objectiu de la mobilitat és accedir a un lloc, no pas moure-s’hi. L’objectiu de la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes és l’accés a un lloc o un servei, no pas el desplaçament en si mateix
 
 

la rambla

Figura 18. Barcelona és un exemple de ciutat compacta i diversa. Font: La Bola del Món