Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 7
Mobilitat

9.2. La influència de la urbanització

 

El model d’urbanització té una influència cabdal en la mobilitat forçada. Els darrers quaranta anys, per exemple, a la Regió Metropolitana de Barcelona l’ocupació del territori ha crescut un 130 %, per bé que la població només ha augmentat un 18 %, amb què s’ha produït un fenomen d’urbanització difusa. El creixement de les urbanitzacions que segueixen el model de ciutat jardí a l’entorn de les gran ciutats, amb una manca d’oferta local de comerç i d’oci, juntament amb l’increment de grans superfícies comercials i d’oci a l’exterior de les ciutats, ha fomentat encara més la mobilitat obligada. En aquest sentit, les Nacions Unides insisteixen en la necessitat de millorar la planificació urbana.
 
 

urbanitzacio amb

Figura 19. Creixement de l’espai urbanitzat entre Mollet i Granollers (Catalunya). Font: E. Carrera, 2000