Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 7
Mobilitat

9.3. La globalització alimenta la insostenibilitat

 
Una economia ecològica o sostenible valora especialment la proximitat i utilitza de manera curosa tot allò que està disponible en l’entorn immediat.
 
La globalització, en definitiva, és un procés de generació de llunyania que es fonamenta en la hipermobilitat i que, per tant, tendeix a la insostenibilitat. 
 
Fins i tot determinades formes d’organització industrial, com ara el treball “just a temps”, tendeixen a la insostenibilitat.
 
 

globalitzacio        Figura 20. Globalització. Font:La Globalització