Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 7
Mobilitat

9.4. El cas dels iogurts de maduixa a Alemanya

 

L’aprovisionament local és més sostenible que el llunyà. Mentre la força de treball humana sigui cara i el transport barat, serà difícil que la reducció de la intensitat del transport sigui econòmicament atractiva. Si el cost del transport inclogués els impactes ambientals i socials que comporta, sortiria a compte estalviar quilòmetres a les tones de qualsevol producte o servei.

Un cas paradigmàtic i significatiu d’aquesta situació és l’estudi dut a terme per Stefanie Böge sobre els iogurts de maduixa a Alemanya.
 
 
iogurt de maduixa
 

Figura 21. Es calcula que cada any es consumeixen un total de 3.000 milions de iogurts de maduixa a Alemanya. Font: Klaren's

 
 
Stefanie Böge va calcular el 1993 els quilòmetres que s’han de fer perquè un iogurt de maduixa arribi a casa del consumidor alemany: els ingredients, els materials per al recipient i la tapa, i el iogurt com a producte acabat fan un total de 3.500 km. Com que els subministradors de materials tenen també altres subministradors dels quals reben les matèries primeres, s’hi han d’afegir 4.500 km més.

Un iogurt de la mateixa qualitat es pot fabricar amb una quarta part de la intensitat de transport. Les maduixes, la llet i altres ingredients poden aconseguir-se i elaborar-se en un àmbit local (cal descentralitzar les centrals lleteres), i els recipients de iogurt poden reutilitzar-se diverses vegades en mercats locals o regionals.
 
 
exemple iogurts maduixa
 
 

Figura 22. Recorregut dels materials i continguts d’un iogurt de maduixa a Alemanya en funció del sistema d’aprovisionament de matèries primeres. Font: Weizächer, HV, ‘Factor 4’.