Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 7
Mobilitat

9.5. Principis bàsics de l’economia ecològica del transport

 

 

 

perill ocells gent amb bici cotxe electric
 • Reconèixer l’existència de límits
  Reconèixer l’existència de límits
  El creixement il•limitat de la mobilitat és impossible en un territori finit. L’existència de límits associats al concepte de ‘capacitat de càrrega’ implica que la satisfacció d’una demanda de transport indefinidament creixent no és viable des dels punts de vista ecològic i físic.
 • Titularitat col·lectiva dels recursos naturals
  Titularitat col·lectiva dels recursos naturals
  Els recursos naturals són de titularitat pública (i, per tant, col•lectiva). Cal usar-los de manera sostenible i equitativa. La mobilitat ha de quedar limitada no pas per la capacitat productiva del sistema de transport, sinó per les capacitats de càrrega sostenibles. El que cal distribuir a través de l’organització del transport és, principalment, el dret a l’accés a la constel•lació de recursos naturals limitats sobre els quals se sustenta la capacitat de càrrega (energies fòssils, capacitat de l’atmosfera de dispersió de contaminants, llindars de soroll suportable, etc.).
 • Globalitat dels processos fisicoeconòmics
  Globalitat dels processos fisicoeconòmics
  Cal analitzar l’activitat del transport considerant el conjunt del cicle productiu (fabricació de vehicles, construcció d’infraestructures, extracció i processament de combustibles, emissions, eliminació de residus i desballestament de vehicles obsolets); en definitiva, tot el cicle de vida.
 • Interconnexió entre els valors econòmics, socials i ambientals
  Interconnexió entre els valors econòmics, socials i ambientals
  La visió de l’economia ecològica postula la integració de tots els valors econòmics, socials i ambientals en un únic sistema conceptual, basat en un conjunt de sistemes de valors oberts i interrelacionats. Cap recurs o valor present en el món físic no es pot considerar “extern” en aquest model de representació.
 • Heterogeneïtat econòmica de les diferents dimensions i valors
  Heterogeneïtat econòmica de les diferents dimensions i valors
  Els aspectes socials i ambientals no es poden reduir a unitats econòmiques, ni es poden comparar directament amb els fluxos de valors de canvi, els quals sí que tenen una clara i inequívoca expressió econòmica. El transport ha d’incorporar, per tant, referents ètics i morals.