Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
6 de 7
Mobilitat

9.6. Els tres pilars de la mobilitat sostenibilista

 
 
La mobilitat sostenibilista es fonamenta en els tres eixos següents:

a) Urbanisme responsable: planificació territorial que generi proximitat i diversitat d’usos i facilitats per a l’ecomobilitat.
 
b) Racionalització del vehicle privat: és a dir, cal adaptar-lo al medi urbà i interurbà de manera que la circulació del vehicle privat no produeixi efectes severs sobre els éssers humans. També vol dir restringir-lo quan entorpeixi altres formes de mobilitat. Finalment, vol dir, també, millorar-lo ambientalment amb diverses mesures que n’incrementin l’eficiència energètica i minimitzin l’espai ocupat.
 
c) Promoció de l’ecomobilitat: foment de la mobilitat a peu, amb bicicleta i transport públic, així com del "car pooling" i “car sharing”.
.temple mobilitat

 Figura 23. Els tres eixos de la mobilitat sostenibilista. 

 
 
Si falla una sola d’aquestes tres potes, la mobilitat cau: es desboca sobre el vehicle privat i reprodueix els efectes negatius descrits fins ara.
 
En el cas de no dur-se a terme les accions necessàries per al desenvolupament dels tres eixos de manera conjunta, es poden produir efectes negatius sobre la mobilitat i, en conseqüència, es pot rebre un fort rebuig ciutadà.