Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Mobilitat

4. Capacitat de càrrega de la mobilitat

 
El concepte de ‘capacitat de càrrega’ aplicat a la mobilitat humana es pot definir com: “la quantitat màxima de transport que un ecosistema pot assimilar sense superar un cert llindar de deteriorament”.
 
 
 atasco madrid

 

Figura 5. Embús de trànsit a la ciutat de Madrid. Font: CincoDías.com


El deteriorament dels ecosistemes naturals augmenta amb l’increment de la
mobilitat humana (intensitat i velocitat de circulació). Atès que l’energia necessària per desplaçar un mòbil creix amb la velocitat, la capacitat de càrrega de la mobilitat humana té, per tant, uns límits absoluts, els quals s’aprimen en augmentar la velocitat del transport. Tanmateix, l’increment de la velocitat de vehicles que utilitzen energies fòssils com a combustible implica també un increment del consum energètic i de les emissions de gasos contaminants.