Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Mobilitat

8. Una crítica a la visió clàssica de l’economia del transport

 

L’economia clàssica no incorpora la internalització de les externalitats ambientals i socials (vegeu la unitat 9); per aquest motiu, la visió tradicional del transport no inclou els impactes que es poden valorar econòmicament, sinó que considera el territori com un suport passiu i insensible a les infraestructures, i no posa límits a la mobilitat, la qual, com més creix, més activitat econòmica genera.
 
 
 
 

 

 • Exclusió del transport no motoritzat
  Exclusió del transport no motoritzat
  L’economia clàssica del transport exclou de l’anàlisi les formes de transport no motoritzat (a peu o en bicicleta) perquè no impliquen “producció econòmica”.
 • Exclusió dels impactes no econòmics
  Exclusió dels impactes no econòmics
  Exclou, també, els impactes ambientals i socials no es poden valorar econòmicament (soroll, contaminació, accidents).
 • Un recurs que sempre cal fer augmentar
  Un recurs que sempre cal fer augmentar
  El transport i les infraestructures es consideren com a béns, recursos o riqueses que sempre cal fer augmentar. Tothom desitja més transport i infraestructures. La política bona, per tant, és la que proposa infraestructures vinculades a la mobilitat.
 • Reconeixement social a la mobilitat
  Reconeixement social a la mobilitat
  Com més lluny i més ràpid es desplaça una persona, més reconeixement social té.
 • L’accessibilitat condiciona el valor del territori
  L’accessibilitat condiciona el valor del territori
  La importància econòmica del territori es mesura en funció de la facilitat per al moviment de persones i mercaderies.
 • El territori com a suport passiu de la mobilitat
  El territori com a suport passiu de la mobilitat
  El territori es considera un suport passiu d’unes necessitats de transport predefinides que és necessari satisfer. Les conseqüències perjudicials del transport són menystingudes. La ciència i la tecnologia ho resoldran tot.
 • El territori no es considera vulnerable
  El territori no es considera vulnerable
  El territori no es considera un ecosistema vulnerable al transport. No es té present el concepte de ‘capacitat de càrrega’. Un sistema que no incorpora els límits a les regles de funcionament està abocat a desbordar-los.Un sistema que no incorpora els propis límits a les regles de funcionament està abocat a desbordar-los.