Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Models de desenvolupament

1. Introducció

 
El desenvolupament humà s’ha d’entendre com un procés multidimensional, que implica el conjunt de les relacions que s’estableixen dins d’una societat i les que aquesta estableix amb l’entorn (figura 1). En la mesura en què es tracten diferents elements que varien d’una època a una altra i d’un local a un altre, i que es poden organitzar de diverses maneres entre si, també ens trobem, històricament (i també en el present), diferents models de desenvolupament al llarg de la història humana.
 
fig 1
 

Figura 1. Mapa conceptual del desenvolupament en clau sistèmica. Font: elaboració pròpia


La fitxa ‘Causes de la insostenibilitat’ fa un repàs genèric dels tres models bàsics adoptats per l’espècie humana en les diferents etapes d’evolució, partint del model de les societats nòmades, passant per les societats agrícoles, fins que s’arriba a la societat industrial actual, que, malgrat els èxits materials indubtables, es mostra com el model més insostenible al llarg del temps. No repetirem aquí els arguments exposats en aquesta fitxa (de lectura recomanada), sinó que ens centrarem en el nostre model de desenvolupament actual i en els orígens històrics que té, i indicarem alguna possible alternativa des de la perspectiva del desenvolupament humà sostenible.