Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Models de desenvolupament

3.2. Altres índexs de l'Informe sobre el desenvolupament humà

 

A més de l’índex sobre desenvolupament humà descrit anteriorment, en l’Informe sobre el desenvolupament humà del PNUD hom utilitza altres indicadors que es descriuen a continuació:
 


IDG: índex de desenvolupament relatiu al gènere (es tracta de l’IDH ajustat en funció de les desigualtats basades en el gènere). Mesura el progrés amb les mateixes variables bàsiques que l’IDH, però reflecteix les desigualtats en termes de progrés entre dones i homes. La metodologia utilitzada penalitza la desigualtat, de manera que l’IDG disminueix quan baixen els nivells de progrés tant de dones com d’homes en l’àmbit nacional o quan augmenten les disparitats en el progrés. Com més grans són les diferències entre les capacitats bàsiques, més petit és l’IDG d’un país en comparació de l’IDH. L’IDG és, simplement, l’IDH actualitzat o ajustat per reflectir les desigualtats basades en el gènere.
 
 
 
 
idg
 

Figura 13. L'índex de desenvolupament de gènere. Font: PNUD

 

 
IPG: índex de potenciació de gènere (igualtat entre homes i dones pel que fa a la participació econòmica i política, i a la presa de decisions). L’índex de potenciació de gènere mesura l’acció. Avalua el progrés de les dones pel que fa a la participació en fòrums polítics i econòmics. Analitza fins a quin punt les dones i els homes tenen la possibilitat de participar activament en la vida política i econòmica, i en la presa de decisions. Mentre que l’IDG es concentra en l’ampliació de les capacitats, l’IPG fa referència a l’ús d’aquestes capacitats per aprofitar les oportunitats de la vida.
 
ipg

Figura 14. L'índex de potenciació de gènere. Font: PNUD

 

 
IPH: índex de pobresa humana (nivell de pobresa humana). En lloc d’utilitzar els ingressos per mesurar la pobresa, l’IPH mesura les dimensions més bàsiques en què es manifesten les privacions: una vida curta, manca d’educació bàsica i manca d’accés als recursos públics i privats. L’IPH es concentra en les privacions pel que fa als tres components bàsics de la vida humana que reflecteix l’IDH: vida llarga i saludable, educació i un nivell de vida digne.
 
iph-1

Figura 15. L'índex de pobresa humana per a països en desenvolupament (IPH-1). Font: PNUD

 
iph-2
 

Figura 16. L’índex de pobresa humana per a una selecció de països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (IPH-2). Font: PNUD