Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 5
Models de desenvolupament

4.4. Satisfactors endògens, exògens i la matriu de necessitats

 
A més d’aquesta classificació segons la naturalesa o la capacitat de satisfacció de les necessitats dels satisfactors, el DEH proposa visualitzar el caràcter exogen (és a dir, imposat/induït des de fora) o endogen (és a dir, seleccionat lliurement i autònomament) dels diferents satisfactors, tenint en compte que els satisfactors endògens solen ser de tipus sinèrgic (encara que no necessàriament), mentre que els altres tipus de satisfactors solen provenir de processos exògens, per la qual cosa reprodueixen determinades dinàmiques de desenvolupament insostenibles i interessos hegemònics.
 

axio     Figura 32. Necessitats axiològiques. Font: Max-Neef

 
 

onto    Figura 33. Necessitats ontològiques. Font: Max-Neef

Per visualitzar millor, des del punt de vista individual o del col·lectiu, el model de desenvolupament en què s’està immers (i, així, les potencialitats que ofereix), i prendre’n consciència, els autors proposen que s’elabori o s’empleni una matriu de necessitats en què es connectin les nou necessitats fonamentals predominants per a un determinat grup o per a una persona amb els satisfactors utilitzats per aconseguir-ne la satisfacció.
 
En aquesta matriu, a més, podem veure que les necessitats es divideixen en dues columnes: una d’axiològica (llistes de les necessitats humanes fonamentals) i una altra d’ontològica (corresponent a la dimensió ontològica a què pertany el satisfactor). Això ens indica que, de manera sistèmica, per satisfer una determinada necessitat han de concórrer satisfactors complementaris de diferents nivells ontològics de l’ésser, el tenir, el fer i l’estar. És a dir, només quan els quatre nivells són atesos simultàniament, s’aconsegueix satisfer una necessitat determinada. Així, per exemple, la subsistència s’aconsegueix quan, al mateix temps, s’està en un entorn adequat (dimensió de l’estar), es té menjar (dimensió del tenir), es menja (dimensió del fer) i l’organisme és capaç de digerir allò que ha consumit (dimensió de l’ésser).
 
 
Necessitats
 Ser
 Tenir
 Fer
 Estar
 Subsistència
    
 Protecció
    
 Afecte
    
 Enteniment
    
 Participació
    
 Oci
    
 Creativitat
    
 Identitat
    
 Llibertat
    
 

Figura 34. Matriu de necessitats. Font: Max-Neef 

 
Tenir un cotxe ens serveix per a la mobilitat quan som motoristes (o passatgers que disposen d’un motorista), conduïm (o som conduïts) i l’entorn és adequat perquè els cotxes es desplacin (no estem, per exemple, en un lloc intransitable o aturats en un embús). Així, també, comunicar-se per mòbil exigeix tenir un mòbil, ser usuari, trucar/atendre les trucades i estar connectat...