Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 5
Models de desenvolupament

4.5. Els objectius de l'elaboració de la matriu i del DEH

 

La matriu de necessitats i satisfactors pot servir, en primera instància, d’exercici participatiu d’autodiagnòstic de grups inserits en l’espai local.
 
A través d’un procés de diàleg interactiu, preferentment amb la presència d’un promotor que faci alhora d’element catalitzador, el grup pot anar identificant les seves característiques actuals en la mesura que els integrants vagin omplint les caselles respectives.


            pensador               Figura 35. 'El pensador', de Rodin. Font: indexarte.com.ar
 
 
El resultat de l’exercici permetrà al grup prendre consciència de les seves mancances i de les seves potencialitats més profundes. Una vegada visualitzada la situació actual, es pot repetir l’exercici en termes prepositius. És a dir, en termes de quins satisfactors serien necessaris per a una satisfacció més adequada de les necessitats fonamentals del grup. En la mesura que les satisfaccions es vagin identificant amb nivells creixents d’especificitat, posteriorment, el grup ha d’analitzar críticament les característiques i els atributs dels satisfactors, per establir si són o han de ser generats exògenament o si poden ser generats per la mateixa comunitat. Aquesta anàlisi revelarà la capacitat potencial d’autodependència que es pot aconseguir en aquest espai local. La mateixa anàlisi, en examinar les característiques dels satisfactors proposats, permetrà al grup avaluar els efectes positius dels satisfactors si són singulars o sinèrgics, i els efectes negatius si són violadors, inhibidors o pseudosatisfactors.
 
És a dir, la matriu serveix d’exercici reflexiu per identificar el potencial de riquesa i benestar, el qual permet determinar el model de desenvolupament i/o determinats estils de vida. Serveix d’eina per avançar en ‘l’art de viure i de viure bé’, que és l’objectiu per a què un model de desenvolupament ens hauria de servir en primer lloc.