Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Plans d’acció. Agendes 21

2.1. Continguts i punts clau

 
En l’apartat anterior s’ha indicat l’estructura dels capítols de l’Agenda 21 i una relació detallada dels continguts tractats. A l’esquema següent es destaquen els aspectes més rellevants que aporta el document.
 
D’entrada, es reconeix que les forces conductores del canvi ambiental són el consum, la població i la tecnologia, amb un èmfasi especial en la necessitat de canviar les pautes de producció i consum dels països del nord, els quals reconeixen la responsabilitat que tenen respecte d’aquesta qüestió. Una condició imprescindible per anar cap a una societat més sostenible és eradicar la pobresa i la degradació de l’aire, l’aigua i la terra. Per assolir-ho, cal aconseguir un equilibri entre població, consum i capacitat de càrrega. També són necessaris canvis en els models educatius, de manera que s’ha de reorientar la formació cap al desenvolupament sostenible. El document acaba amb una crida a la complicitat dels governs i, en especial, de les autoritats locals —com a administració més propera als ciutadans— per implementar amb èxit l’Agenda 21.
 
 
presentacio2
 

 Figura 4. Esquema dels principals punts clau que aporta l'Agenda 21. Font: Enric Carrera