Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Plans d’acció. Agendes 21

3. Agenda 21 Local. La Carta d’Aalborg

 
L’Agenda 21 emmarca el procés cap a la sostenibilitat com un procés a escala global que implica instàncies internacionals, nacionals, regionals i locals, a més de la ciutadania. El capítol 28 de l’Agenda 21 destaca la importància del suport que suposen les iniciatives de les autoritats locals, ja que cada regió del món presenta unes característiques específiques i cada administració, de manera coordinada, ha de definir el seu camp d’acció, tenint en compte que les ciutats desenvolupen un paper important en la transformació global cap a la sostenibilitat.
 
El 1994 es va celebrar a Aalborg (Dinamarca) la primera Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. En aquesta conferència es va aprovar la Carta d'Aarlborg, un document a partir del qual es varen inspirar i es varen dinamitzar els processos de l’Agenda 21 local a Europa. En aquest document les ciutats europees es comprometen a participar en les iniciatives locals de l’Agenda 21 i a desenvolupar programes que permetin avançar cap a la sostenibilitat.
 
 
aarlborg 2
 

Figura 5. Esquema dels principals punts clau que tracta la Carta d'Aalborg. Font: Enric Carrera

 
 
Avui en dia centenars de ciutats i pobles treballen en iniciatives de l’Agenda 21 i moltes d’aquestes ciutats i pobles ja disposen de la seva Agenda 21 local.
 
L’Agenda 21 local persegueix transformar cap a la sostenibilitat les dinàmiques urbanes, amb la complicitat i la participació de la ciutadania.
 
L’Agenda 21 local ha de ser un document consensuat, participatiu, actiu, contextual, conscienciador, estratègic, coordinat, sostenible, intertemporal (Castro, 1995).