Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Plans d’acció. Agendes 21

5. Casos d’estudi pràctics

 
Hi ha molts municipis que han dut a terme processos d’Agenda 21, especialment a Europa. Destaquen, per l’interès, l’originalitat o la metodologia, els que han endegat a Bilbao i Vitoria (País Basc), i Calvià (Mallorca), els que han promogut la Diputació de Málaga, Arequipa (Perú) i Hannover (Alemanya), o bé el que han acomplert a Portugal.

En aquesta unitat, però, descriurem els processos d’Agenda 21 que han seguit el municipi de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i la ciutat de Barcelona.
 
El primer, perquè es tracta, segurament, del procés d’Agenda 21 més integral, és a dir, que abraça no únicament la dimensió ambiental sinó també la social i l’econòmica. Es tracta d’un dels pocs municipis que ha assumit amb valentia i una gran coherència l’esperit i la lletra de l’Agenda 21 local.
 
El segon municipi (la ciutat de Barcelona), perquè es tracta d’un procés innovador de participació i de compromís ciutadà per la sostenibilitat d’una gran ciutat.
 

 

logo ag21 1                  ag21 ratlles