Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 2
Plans d’acció. Agendes 21

5.1. El cas de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)


L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha estat un municipi pioner en l’adopció de propostes imaginatives per tal d’implicar el conjunt de la ciutadania en el debat dels aspectes ambientals, socials i econòmics. Així doncs, durant la primera fase de l’Agenda 21 local de Sant Boi de Llobregat, l’Ajuntament va impulsar el debat sobre els aspectes ambientals en cinc meses temàtiques per a la prediagnosi i sis meses sobre les línies estratègiques per al prepla d’acció. A partir de l’experiència d’aquesta primera fase, es van extreure conclusions que van servir per millorar l’organització de la participació en la segona fase relativa a l’agenda social i econòmica.

Durant els anys 2002 i 2003 més de 500 persones, representants d’entitats, empreses, associacions, grups polítics, sindicats, institucions, col·lectius professionals, ciutadans i ciutadanes de Sant Boi, varen participar en l’elaboració de l’auditoria ambiental municipal i l’Agenda 21 local.
 
 
ag21 sant boi
  

Figura 10. Logo de l'Agenda 21 de Sant Boi. Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 

Eines de participiació:

a) Comissió A21: és la comissió de treball per a l’Agenda 21 local, que es va crear a partir del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat per tal d’organitzar un equip de treball sobre el tema de la sostenibilitat, com una via de participació integrada al procés de l’Agenda 21 a Sant Boi.

b) Fòrum Agenda 21: és l’òrgan principal de participació, que ha acompanyat tot el procés de l’Agenda 21, tant pel que fa a l’Agenda ambiental (250 participants) com a l’Agenda socioeconòmica (270 participants). Al Fòrum 21 tothom hi va ser convidat: polítics, tècnics, entitats, associacions, agents econòmics, ciutadans i ciutadanes. Es tractava de recollir la percepció, la visió i la vivència que tenen els ciutadans de la realitat del municipi.
 
c) Comissions de treball: són grups de treball del Fòrum 21 que es van crear a finals del 2001 per aportar informació i conèixer opinions sobre la realitat econòmica i social de Sant Boi. En formen part tant ciutadans com professionals i tècnics especialitzats en el tema.
 
d) Fòrum virtual: ha estat una altra via de participació en el marc de l’espai que l’Agenda 21 té a la web municipal. En aquest fòrum per Internet s’han rebut 26 aportacions, les quals s’han presentat a les taules de debat de la diagnosi i del Pla d’acció.
 
e) Taules de debat: els participants es varen reunir en taules de debat fins que van arribar a elaborar una diagnosi de l’estat del municipi respecte a temes mediambientals, socials i econòmics. D’aquesta manera, basant-se en la diagnosi, tècnics i participants han definit línies estratègiques, programes i accions per construir un futur més sostenible.
 

 proces ant boi

 Figura 11. Esquema de la metodologia seguida a Sant Boi de Llobregat per elaborar la diagnosi i el Pla d'acció.

Font: Diputació de Barcelona

 
 
El Pla d’acció local o Agenda 21 recull les estratègies i les actuacions per a un futur sostenible a la ciutat. Són els compromisos de tots i cadascun dels ciutadans i les ciutadanes.
 
El Pla d’acció local 2003-2010 integra les actuacions aprovades l’any 2000 en el Pla d’acció ambiental, amb les actuacions de caràcter social i econòmic plantejades l’any 2003 a l’Agenda social, econòmica i ciutadana, d’acord amb els principis de sostenibilitat de la Carta d’Aalborg: justícia social, economies sostenibles i un medi ambient perdurable.

Les línies estratègiques del Pla d’acció local per la sostenibilitat a Sant Boi són cinc:

1. Sant Boi: natura viva i sostenibilitat urbana.
 
2. Sant Boi: una ciutat pensada per a la seva gent.
 
3. Sant Boi eficient: economia, treball i producció sostenible.
 
4. Sant Boi, singularitat en la globalització: innovació, formació, comunicació, cultura i valors.
 
5. La coresponsabilitat en la gestió local, gestió pública de tots i totes per a tots i totes.

Sobre la base d’aquests cinc trets estratègics s’estructuren 53 objectius, 105 actuacions ambientals i 264 actuacions de caràcter socioeconòmic.
 
  

 foto proces sant boi

 Figura 12. Imatge de l'acte de presentació del document final de l'Agenda 21 de Sant Boi. Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat