Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Plans d’acció. Agendes 21

6. Reflexions finals

 
L’Agenda 21 és un pla estratègic bàsic per avançar cap al desenvolupament sostenible globalment i per fer aquesta transformació és essencial avançar cap a la sostenibilitat de les dinàmiques urbanes a través de l’Agenda 21 local.

L’Agenda 21 local té la finalitat de promoure la informació i la sensibilització de la ciutadania, a més de fomentar-ne la complicitat i la participació.

 

gent parlant

Figura 19. La participació ciutadana és la clau de l'èxit d'una Agenda 21. Font: Carrera, E. (2000)