Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Plans d’acció. Agendes 21

7. Bibliografia

 

Llibres

 
Antequera, J. (2005). El potencial de sostenibilidad de los asentamientos humanos. ISBN: 84-689-5422-5. Explica com s’han de desenvolupar els projectes de sostenibilitat a partir dels principis plantejats a la Carta d’Aalborg.

Antequera, J.; Carrera, E.; Evans, B.; Garcia, E.; Germain, J.; Marchioni, M.; Theobald, K. (2002). "Agenda 21". Sostenible? núm. 4. Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global. UPC. Terrassa. ISSN: 1139-966X.
 
 
Diputació de Barcelona (2000-2003). Los procesos de las agendas 21 locales en los municipios de Barcelona. Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. ISBN: 84-7794.719-8.

Plessis, Chrisna du  (2002). Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries. International Council for Research and Innovation in Building and Construction & United Nations Environment Programe - International Environmental Technology Centre. Pretoria. ISBN: 0-7988-5540-1.
 
Xercavins, J. (coord.) (2002). Qüestions conceptuals, metodològiques i bibliogràfiques entorn a les agendes 21. Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global. Terrassa. ISBN: 84-600-9781-1.

Franquesa, T. (ed.) (2001). Guia per a l’Agenda 21 escolar. Ajuntament de Barcelona. Sector de Manteniment i Serveis. Direcció d'Educació Ambiental i Participació. Barcelona. ISBN B-14612/01.

Subirats, J.; Font, N. (2000). Local y sostenible: la Agenda 21 Local en España. Editorial Icària. Barcelona. ISBN: 84-7426-490-1.

Alió, M. Àngels (1997). Cap a la reforma ambiental urbana. Aportacions des de la metodologia de les audotories municipals. Universitat de Barcelona. Diputació de Barcelona. Barcelona. ISBN 84-475-1780-2.

 
Moran, A. (ed.) (1997). Agenda 21 en el Mercosur. ¿Una opción para el medio ambiente? CIEDLA: INAP. Buenos Aires. ISBN: 9509431583.
 
Unió Europea (1997). Agenda 21, the First Five Years: Implementation in the European Community. Office for Official Publications of the European Communities. Luxemburg. ISBN: 92-828-0393-7.
 
ICLEI (1996). The Local Agenda 21 Planning Guide. An Introduction to Sustainable Development Planning. ISBN 0-88936-801-5.
 
Keating, M. (1996). Agenda 21. Fundació Terra. Editorial Mediterrània. ISBN 84-89622-32-9.
 
China’s Agenda 21: White Paper on China’s Population, Environment and Development in the 21st Century (1994). Beijing. China Environmental Science Press. ISBN: 7-80093-6089-0.
 
Local Agenda 21 and Environmental Education. Report of a Conference held at the University of Bradford (1994). University of Bradford. ISBN: 1851431217.


Informes

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Webs
 
 
Agenda 21. Cumbre de la Tierra. Rio 92. Text íntegre en castellà de l’Agenda 21 aprovada en la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro l’any 1992.
 
ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives). És una associació d’autoritats locals i regionals d’arreu del món que treballa per facilitar als governs locals estratègies i metodologies per promoure la sostenibilitat local.
 
 
Agenda 21 local. Portal de medi ambient urbà. Excel·lent i complet portal ideat i mantingut per l’organització Ciudad 21 (Foro de Innovación Local SL), al servei de les entitats locals d’Espanya i Iberoamèrica compromeses amb l’Agenda 21 local. Inclou una àmplia informació d’actualitat sobre les accions dutes a terme per municipis espanyols i llatinoamericans per implementar l’Agenda 21. Cal destacar-ne l’apartat “Ciudades 21”, que permet accedir a una llista àmplia de webs de les agendes 21 de ciutats i regions espanyoles i llatinoamericanes.
 
Agenda 21 de Barcelona. Pàgina web de l’Agenda 21 de Barcelona, titulada “El compromís ciutadà per la sostenibilitat”. Explica el procés que s’ha seguit, els plans d’acció, una relació àmplia de bones pràctiques, el procés de participació que s’ha seguit i els indicadors, així com documents de referència i el grau de compliment actual de l’Agenda 21 de la ciutat de Barcelona. Cal destacar-ne l’apartat dedicat a l’Agenda 21 escolar.
 
Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat. Web d’un dels pocs municipis espanyols que ha acomplert una autèntica i completa agenda 21, que inclou tant la dimensió ambiental com la social i l’econòmica. El procés singular que ha seguit aquest municipi català va ser conduït amb l’assessorament per un grup d’experts de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Aquesta pàgina, promoguda per la Diputació de Barcelona, recull experiències i treballs sobre els processos de sostenibilitat als municipis i a les ciutats de Catalunya.
 
Ciudades para la Vida. El fòrum Ciudades para la Vida és una associació que agrupa 83 institucions de la societat civil (universitats, municipis, organitzacions privades i ONG) que promouen el desenvolupament sostenible en 29 ciutats del Perú des de 1996. Té com a objectiu contribuir a superar barreres de sostenibilitat a les ciutats, millorant la qualitat ambiental i les capacitats de gestió dels actors públics i privats a través de processos de l’Agenda 21 local.

EUROCITIES. EUROCITIES is the network of major European cities. Founded in 1986, the network brings together the local governments of more than 120 large cities in over 30 European countries. EUROCITIES provides a platform for its member cities to share knowledge and ideas, to exchange experiences, to analyse common problems and develop innovative solutions, through a wide range of Forums, Working Groups, Projects, activities and events.
 
Geoscopio.com. En aquesta pàgina, que és com una biblioteca sobre temes ambientals, hi ha un apartat dedicat a l’Agenda 21.
 
Guía para hacer la Agenda 21 escolar. Aquest manual és la traducció i adaptació de la guia metodològica del programa Agenda 21 Escolar de l’Ajuntament de Barcelona, escrit per L. Weissman i A. Llabrés l’any 2004. L’Agenda 21 Escolar pren forma pròpia a cada centre, que dissenya el seu projecte i el concreta en aquells aspectes que el centre mateix decideix. Desenvolupa un procés participatiu de revisió dels plantejaments i les pràctiques educatives, que condueix a accions de millora en l’entorn mateix. El web permet accedir al contingut d’aquest llibre en format pdf.
 
Agenda 21 de la Universitat Autònoma de Barcelona. Exemple d’aplicació de l’Agenda 21 en una universitat.
 
Portugal. Agenda 21 Local. Interessant portal portuguès sobre les agendes 21 d’aquest país, amb una informació àmplia sobre novetats, experiències i notícies relacionades amb la implementació de les agendes 21.