Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Plans d’acció. Agendes 21

8. Activitats

 
Activitat 1

 
Es divideix la classe en grups de cinc estudiants i a cada grup se li assigna un municipi de Catalunya. Cada grup ha de fer un treball fora de l’aula de cerca d’informació socioeconòmica del municipi a partir de les dades disponibles a l'Institut d'Estadística de Catalunya, especialment a la base de dades sobre municipis. En una sessió de tutoria els grups han de presentar el treball que han dut a terme al professor o la professora, que els ha de fer els comentaris corresponents.
 
 
Activitat 2
 
Els estudiants han d’entrar al web del Banc de dades sobre Biodiversitat de Catalunya i han d’estudiar les possibilitats reals de l’eina per fer un primer informe preliminar sobre la biodiversitat d’un municipi català.
  
 
Activitat 3
 
Els estudiants han d’entrar al web de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya i han d’estudiar les possibilitats reals de l’eina per fer un primer informe preliminar sobre la situació forestal d’un municipi català.