Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 2
Presentació i crèdits

2.1 Les primeres experiències de docència en sostenibilitat a la UPC

 
El primer Pla de medi ambient de la UPC preveia la necessitat de crear una assignatura d’introducció al medi ambient que, com a mínim, fos una assignatura de lliure elecció, però que tendís a convertir-se en una assignatura optativa o obligatòria.
 
Recollint aquesta proposta, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat va elaborar l’any 2000 els continguts de l’assignatura de lliure elecció Medi Ambient i Tecnologia (que posteriorment es va denominar Tecnologia i Sostenibilitat) en un format no presencial i per a un entorn multimèdia, que des de llavors fins al 2008 han cursat més de 7.000 estudiants i estudiantes de la UPC. Aquesta assignatura va guanyar el V Premi a la Qualitat en la Docència Universitària, l'any 2002, atorgat pel Consell Social de la UPC.
 
 
cd-rom tecnologia i sostenibilitat     lliurament del ii premi a la qualitat a la docència universitària 2002 a l’assignatura "tecnologia i sostenibilitat"
 

Figura 4. El professor Enric Carrera, coordinador de l'equip d'autors de l'assignatura Medi Ambient i Tecnologia, recull el Premi a la Qualitat en la Docència Universitària de l'any 2002. Font: UPC


 

 Al segon Pla de medi ambient, ja es parlava de la necessitat de desenvolupar una assignatura obligatòria sobre sostenibilitat i finalment el pla UPC Sostenible 2015 inclou com a objectiu el 2015  “tots els titulats de la UPC apliquen criteris de sostenibilitat en la seva activitat professional i en el seu àmbit d'influènciai que això s'assoleixi mitjançant una estratègia diversa, que inclou tant la inclusió de continguts comuns de sostenibilitat en els graus com la sostenibilització curricular i, en particular, la dels projectes de fi de carrera.