Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Producció més neta

1. Definició de 'producció més neta'

 
Segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), s’entén per ‘producció més neta’:
 
 

"L’aplicació continuada d’una estratègia integrada de prevenció ambiental als processos, els productes i els serveis, amb l’objectiu de reduir riscos per als éssers humans i per al medi ambient, incrementar la competitivitat de l’empresa i garantir la viabilitat econòmica.”

 
 
 
 
— L’estalvi de matèries primeres, aigua i energia.
— L’eliminació, la reducció i/o la substitució de matèries perilloses.
— La reducció de la quantitat i la perillositat dels residus i les emissions contaminants.
— La reducció dels impactes durant el cicle de vida d’un producte, des de l’obtenció de les matèries primeres fins al residu final.
— La incorporació de criteris mediambientals en el disseny i la distribució dels serveis.
 
La producció més neta és una eina estratègica de política empresarial, que integra el medi ambient en la gestió global de l’empresa i que li permet mantenir o millorar la competitivitat en un marc de sostenibilitat de l’entorn. L’aplicació de la producció més neta requereix una gestió mediambiental responsable, un canvi d’actituds i l’avaluació i l’aplicació dels coneixements i les opcions tecnològics.
 
A més, la producció més neta és una opció de gestió mediambiental que ha demostrat que és l’etapa prèvia a les alternatives correctes de tractament o disposició, amb les quals no és incompatible.
 
Aquest concepte d’estratègia de prevenció ambiental integrada rep una sèrie de denominacions de significat molt similar: ‘minimització’, ‘reducció en origen’, ‘prevenció en origen de la contaminació’, ‘producció més neta’, *‘ecoeficiència’, etc.
 
Avantatges de la producció més neta:
 
·         Disminució del risc ambiental per a la salut i d'accidents laborals.
·         Estalvis econòmics de matèries primeres, aigua i energia.
·         Estalvis en la gestió i el tractament dels corrents residuals.
·         Millora de la imatge pública de l'empresa.
·         Augment de la qualitat del producte.
·         Reducció de productes fora d'especificacions.
·         Racionalització de l'estructura de treball.
·         Superació d'hàbits rutinaris i replantejament de processos i procediments.
·         Optimització dels processos i dels recursos.
·         Facilitació del compliment dels requisits ambientals de l'empresa i del seu desenvolupament sostenible.