Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Producció més neta

4. Manuals d’ecogestió i fitxes de producció més neta

 
Per tal de facilitar l’aplicació de tecnologies netes en la indústria, la Generalitat de Catalunya publica el que ha anomenat manuals d’ecogestió. Aquests manuals presenten un conjunt de recomanacions útils a l’hora de detectar els punts ambientalment més sensibles dels processos productius dels diferents camps industrials per gestionar de la millor manera possible els corrents residuals inevitables.
 
També publica les fitxes de producció més neta, en què es presenten exemples reals d’empreses amb establiment industrial a Catalunya que, mitjançant l’adopció de mesures organitzatives i/o operatives, han aconseguit fer disminuir els residus, la càrrega contaminant o els corrents residuals generats en els processos productius.

El Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta també publica les
fitxes MedClean, que recullen casos pràctics d’actuacions de minimització de residus i emissions duts a terme per empreses dels països que formen part del Pla d’acció per a la mediterrània (PAM).