Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Producció més neta

6. Activitats

Activitat 1
  
Es divideix la classe en grups de quatre estudiants en funció de la titulació i/o les afinitats d’especialitat. Se situa els alumnes del grup com a responsables de la producció d’una determinada instal·lació industrial (cada grup s’encarrega d’un tipus d’instal·lació diferent).

Es fa a cada grup una breu descripció de la instal·lació i de l’activitat que duu a terme, i se li demana que:
Després de consultar les fitxes de producció més neta i/o les fitxes MedClean del sector corresponent, proposi, almenys, una acció de millora per tal de reduir el consum de matèries i/o productes auxiliars i/o minimitzar la generació de residus.
 
Finalment, es posa en comú l’experiència de cada grup per tal d’incorporar observacions de la resta de grups. El resultat del treball de tots els grups s’ha de recollir en un únic informe, que s’ha de penjar al campus digital perquè tothom hi tingui a accés.
 
El treball es pot fer tot a classe (unes dues hores) o bé es pot lliurar l’enunciat als alumnes, perquè duguin a terme el treball en grup a casa i, posteriorment, facin la posada en comú a classe.