Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Producció més neta

2. Prevenció ambiental integrada

 
El diagrama següent mostra un esquema sobre què s’entén per ‘prevenció ambiental integrada’.
 

prevencio ambiental integrada
 

Esquema conceptual de la prevenció ambiental integrada. Font: CAR/PN

 
 
Les empreses han d’adoptar mesures sobre la minimització tant dels recursos i les matèries primeres consumides com dels corrents residuals.
 
La minimització implica, no només accions de reciclatge intern, sinó que, en la mesura que sigui possible, és necessari posar en marxa accions per fomentar reduccions en origen. Això s’aconsegueix mitjançant el redisseny del producte o del procés en si mateix.
 
Però, fins on es pot minimitzar? Vegem-ho en el capítol següent.