Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Residus. Generalitats

10. Bibliografia

 
Llibres
 
 
Boulding, K. E. (1965): "Earth as a Space Ship" [en línia]. Kenneth E. Boulding Papers, Archives (Box # 38), University of Colorado at Boulder Libraries. [Consulta: 10/06/2010]. 
 
Jain, A. P. i Pant, G. B. (1994): "Solid waste management in India". 20th WEDC Conference, Colombo, Sri Lanka.
 
 
Legislació
 
Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus. URL: http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/decrets/decret_1_2009.pdf
 
Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus, per la qual es deroguen determinades directives.
 

 

Webs