Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Residus. Generalitats

2. Definició de residu

 

La Llei reguladora dels residus del Parlament de Catalunya, seguint la definició europea, defineix un residu com a:
 
 
“Qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s.”
 
 
Fixeu-vos en l’amplitud (intencionada) d’aquesta definició:
 
Comprèn des del diari d’ahir o una pell de taronja que acabem de pelar, fins a una partida de productes caducats que una indústria té al magatzem. Un residu no és necessàriament inútil, com hem dit més amunt, però si algú se’n vol desprendre ja és un residu.
 
Potser una empresa no es vol desprendre d’uns bidons tòxics de matèria primera feta malbé, però té l’obligació de fer-ho i, per tant, aquests bidons són un residu.
 
Això obeeix a un objectiu bàsic de la gestió dels residus, el control, que comença per definir clarament què són i després estableix qui els posseeix i les obligacions que se’n deriven.