Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Residus. Generalitats

4. Evolució de la gestió dels residus

 
 
En l’era preindustrial, especialment a les àrees rurals, s’hi va desenvolupar un model cíclic en què es generaven molt pocs residus, la majoria orgànics, i “tot s’aprofitava”: el model cíclic preindustrial. La industrialització i la urbanització van desbordar aquest model (excés de deixalles), la qual cosa va portar a un model d’eliminació dels residus.
 
El model d’eliminació controlada evita la contaminació per residus, però no ataca el malbaratament de recursos. Per avançar cap a la sostenibilitat s’ha desenvolupat el model cíclic, un model integral de gestió dels residus que procura reduir-ne la generació, reutilitzar-los, sotmetre’ls a processos de triatge i reciclatge, i fer una disposició segura del rebuig final.
 
Avui dia, els països més industrialitzats es troben en la transició entre un model d’eliminació controlada i un model cíclic de gestió. Els països en desenvolupament es troben més aviat a cavall del model cíclic preindustrial i l’eliminació incontrolada o controlada, tot i que en determinades àrees d’un país es pot haver avançat cap a la gestió integral.
 

 reciclar    fletxa        model lineal

Figura 5. S'ha pasat d'un model cíclic a un model lineal de gestió de residus. Font: (esquerra: patrullaverde.net), (dreta:esplatinamerica.com)