Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Residus. Generalitats

9. Jerarquia europea en la gestió dels residus

 
La Unió Europea ha establert l’ordre preferent que caldria seguir en la gestió dels residus, que s’ha anomenat ‘jerarquia’ i es defineix a la Directiva 2008/98/CE:
 
 
a) Prevenció: evitar, reduir la generació de residus; mesures preses abans que un producte es converteixi en residu.
 
b) Preparació per a la reutilització: revisió, neteja i/o reparació de productes o components perquè es puguin utilitzar sense cap altre processament.
 
c) Reciclatge: els residus es processen per convertir-los en productes, materials o substàncies.
 
d) Altres formes de recuperació, com ara la recuperació energètica: la incineració és el mètode més difós de recuperació energètica.
 
e) Disposició: qualsevol operació que no sigui recuperació. Habitualment: dipòsit controlat, injecció al subsòl, abocament als rius o al mar, etc.
 
 

 3r ordre

Figura 7. L'ordre de prioritats de la Llei d les 3 R. Font: High Moon