Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Residus. Generalitats

3. Modes de vida: del 'cowboy' a l'astronauta

 

En el fons, el nostre sistema productiu i de consum s’ha basat, i en gran part encara es basa, en una premissa falsa:
 
   fals    “Els recursos són il·limitats i el nostre impacte sobre el medi és negligible.”  
 
 
Aquesta premissa podia ser certa quan els pioners o els primers colons s’escampaven per l’oest nord-americà: grans extensions de terreny i tota mena de recursos a l’abast de molt poca gent, els ‘cowboys’. Però no ho seria pas per als nivells de població i de producció actuals.
 
L'economista i teòric dels sistemes Kenneth E. Boulding, en el text “Earth a as Space Ship”, va contraposar aquesta mentalitat de ‘cowboy’ a la concepció de la terra com una ‘nau espacial’ (Boulding, 1965), en què els recursos són molt limitats i s’han d’utilitzar d’una manera cíclica, de manera cooperativa entre els humans i en harmonia amb la natura. Algú ha associat aquesta visió a la vida de l’astronauta, contraposada a la vida del ‘cowboy’: "de ‘cowboys’ a astronautes".1
 
 
Aquest canvi de paradigma és el que, des de la sostenibilitat i l’enginyeria ambiental, es pretén aplicar a la llarga a la gestió de la producció i, per descomptat, a la gestió dels residus, com es veurà més endavant.

Un pregunta que ja es formulava Boulding era si aquest model de terra com a nau espacial era compatible amb els drets de les persones i amb una economia de mercat, és a dir, no planificada.
 
 
1Val a dir que la cursa espacial no és un exemple gaire afortunat de sostenibilitat: és intensiva quant a la utilització d’energia i ha generat grans quantitats de residus (brossa espacial) que orbiten entorn de la Terra i constitueixen un perill per a la mateixa astronàutica. D’altra banda, és cert que una nau espacial que viatgés durant anys sense aprovisionament des de la Terra hauria de ser un sistema quasi tancat que només es podria mantenir amb un sistema cíclic molt ben estudiat.
 
 
                          cow boy                                      astronauta
 
Figura 3. Cow-Boy representat per l'actor  Jhon Wayne, Font:cientoseis.es           Figura 4. Astronauta. Font: enciclopedia wikia