Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Residus. Generalitats

1. Origen dels residus

 
Tenim un mode de vida que necessita quantitats enormes de matèries primeres i d’energia per fabricar una gran varietat i un gran nombre de productes de consum. Aquest sistema de vida i de producció genera, al mateix temps que els productes, altres substàncies o objectes, que s’anomenen ‘residus’. Aquests residus de la producció es divideixen en residus industrials, agrícoles, miners i radioactius.
 
D’altra banda, els productes de consum, un cop s’han degradat o simplement s’han utilitzat, es converteixen en residus. Els residus del consum són els residus municipals i es generen bàsicament a les llars, però també als comerços i als serveis. Els gestionen els ajuntaments.
 
 

residuos radioactivos              resid munic

                    Figura 1. Residuos radioactoius. Font: sigloXXI             Figura 2. Residus municipals. Font: personales.ya.com