Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Responsabilitat social corporativa

1. El llarg camí des dels accionistes fins a totes les parts implicades

 
a) Empresa sociòpata, centrada només a maximitzar el benefici econòmic dels accionistes (‘shareholders’, en anglès).
 
 
b) Organització submisa, centrada només a complir normes, regles i ordres.
 
c) Organització cosmètica, preocupada només per la imatge:
c.1 davant dels clients o usuaris,
c.2 davant dels proveïdors i treballadors,
c.3 davant dels potencials clients (i proveïdors o treballadors) = societat propera.
 
 
d) Organització integrada, conscient que la seva activitat afecta molts actors (parts implicades; ‘stakeholders’, en anglès): clients o usuaris, proveïdors, treballadors, veïns...:
d.1 mostra alguna preocupació per les parts afectades
d.2 dialoga amb les parts afectades (i també n’obté idees interessants).
 

e) Organització amb visió global, conscient dels seus efectes i de com està influïda i com influeix —a escala local i global— en la societat i el medi ambient, a curt, mitjà i llarg terminis.takethesubmiscosmintegfut