Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 3
Responsabilitat social corporativa

2. Factors en el canvi de les estructures d‘empreses, organitzacions i mercats. El ‘nou marc moral’

 
 
Vivim en un món immers en un accelerat procés de globalització (creixent interdependència mundial), però alhora cada vegada mes fragmentat en molts aspectes. Dins d’aquest procés, la idea de la responsabilitat social d’empreses i organitzacions també s’enfronta amb forces oposades. D’una banda, els directius que decideixen estan cada cop més lluny de la societat afectada, però de l’altra, els consumidors i la societat esperen de les empreses que operin de manera “ètica i respectuosa”. Aquest ideal és el que definim com a ’nou marc moral’, en el qual les empreses han de buscar el profit econòmic però també han d’actuar amb ètica respecte de la societat i el medi ambient. Vegem els principals factors que influeixen en aquesta transformació actual.
 
 
child