Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Responsabilitat social corporativa

2.1 Factors provinents de l‘evolució del mercat dels consumidors, industrial i institucional

 

El mercat dels consumidors, és a dir, la societat, està experimentant profunds canvis com ara:

a)      el creixement i l'extensió dels canals digitals d’informació;
 
b)      l'augment de llars monoparentals o simplement individuals;
 
c)      la migració i la multiculturalitat, però també la revalorització de les tradicions culturals;
 
d)      cicles (laborals, residencials, afectius, d’oci, etc.) més efímers;
 
e)      la disminució de la referència d’un estat (geogràfica) en favor de la referència comunitària propera (ètnica, subcultural...).
 
Les mateixes empreses, com a consumidores (el mercat industrial), també experimenten importants canvis, fonamentalment la concentració empresarial global i la presa de decisions des de centres apàtrides. Això implica també la desaparició d‘estratègies diferenciades locals o nacionals, integrades en estratègies globals.
 
I finalment, el mercat institucional —format per les institucions públiques— també té una evolució, en aquest cas marcada sobretot per la pèrdua de poder enfront de les cada vegada més grans companyies comercials transnacionals.
 
 
farseer2