Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Responsabilitat social corporativa

3.1 Prioritat dels objectius dins de l'RSC

 
Però qualsevol empresa pot actuar de manera que la societat la consideri ètica i responsable amb el medi ambient. Michael Porter ha proposat un model de guia per avaluar l‘elecció d’alternatives d’acció en RSC, segons una implicació creixent (podem il·lustrar-ho amb l’exemple d’un fabricant de cotxes):
  
porter 
 
 
 
Queda clar que el màxim objectiu per a una empresa o organització és fabricar productes o oferir serveis que els proporcionin una reputació per sobre dels competidors i alhora serveixin realment per millorar la societat. Un exemple mot famós en aquest sentit és l’automòbil híbrid Prius desenvolupat per Toyota. Però també és important, en el segon esgraó, que les empreses intentin aprofitar les seves activitats habituals en favor de la societat. En el gràfic veiem l’exemple de la fabricació d’automòbils, però, igualment, un club de futbol pot establir escoles a països o zones pobres que en millorarien les condicions alhora que probablement ajudarien el club a trobar promeses de l’esport. O també podem pensar en les noves cadenes de distribució de productes hortícoles locals, que estalvien energia en transport, eliminen intermediaris, donen millors productes als consumidors i afavoreixen l’economia local. En darrer lloc, en l’esgraó amb menys compromís, les empreses tenen algun impacte positiu no necessàriament lligat a l’activitat principal, com per exemple donar diners o escollir els proveïdors menys contaminants.
 
En resum, hi ha tres nivells de responsabilitat social per a les empreses i organitzacions, però també representen un nivell d’oportunitat de negoci creixent. El més baix és dur a terme iniciatives que tenen un impacte positiu ambiental o social de la mateixa manera que ho podria fer qualsevol ciutadà. El segon nivell és assegurar-se de produir aquests impactes positius en el desenvolupament habitual de les activitats pròpies. I el tercer, amb un compromís màxim i uns beneficis màxims, és que els productes o serveis finals tinguin forts impactes positius, buscats i reconeguts.