Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Responsabilitat social corporativa

4. Normes per mesurar la responsabilitat social corporativa

 
Hi ha diverses fonts d’informació sobre com hauria d’intentar comportar-se una organització preocupada per la seva responsabilitat social (o la seva sostenibilitat, que és equivalent):

1- 1. Les Nacions Unides va proposar el seu
Pacte Global (Global Compact) l’any 2000, que consta de 10 directrius:
 
Drets humans
 
Principi 1. Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans reconeguts internacionalment, i
Principi 2. assegurar-se que no són còmplices d'abusos de drets humans
Normes laborals
Principi 3. Les empreses han de donar suport a la llibertat d'associació i el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva;
Principi 4. l'eliminació de totes les formes de treball forçós i obligatori;
Principi 5. l'abolició efectiva del treball infantil, i
Principi 6. l'eliminació de la discriminació en matèria de contractació i ocupació.
  
Medi ambient
 
Principi 7. Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient;
Principi 8. han d’adoptar iniciatives per promoure l’augment de la responsabilitat ambiental, i
Principi 9. han de fomentar el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
 
Lluita contra la corrupció
 
 
Principi 10. Les empreses han de treballar contra qualsevol forma de corrupció, incloent-hi l’extorsió i el suborn.
 
 2. També hi ha guies i normatives d’altres organismes que s’ocupen només de manera parcial de la sostenibilitat:
 
OCDE (Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic, en anglès OECD)
OIT (Organització Internacional del Treball, en anglès ILO)
Normes ISO 14001 i EMAS (només gestió ambiental)
Normes OHSAS 18001 (només salut i protecció laboral)
 
3. I finalment, la norma ISO 26000.
 
Publicada a finals de 2010, no es tracta d’una norma certificadora sinó d’una norma guia, que fomenta l‘estructuració i l’avenç de l’RS a les empreses. Distingeix 6 àmbits de relació (més la governança, el bon govern intern):
 
1 Drets humans
2 Pràctiques laborals
3 Medi ambient
4 Operació justa
5 Relació amb els clients o usuaris
6 Compromís amb la comunitat i el seu desenvolupament