Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 1
Responsabilitat social corporativa

5. Comunicació i verificació de les accions en RSC

 
Una empresa amb un alt nivell d’RSC ha de comunicar-ho a la societat (i al consumidor potencial), de manera transparent, verificada i verificable. Això li reportarà beneficis d'imatge i oportunitats de millora a mitjà i llarg terminis, i també servirà d’exemple per a altres empreses. La manera d’aconseguir-ho és la publicació anual d’una memòria de sostenibilitat. Aquesta memòria ha de poder ser verificada per empreses externes especialitzades en auditories.
 
  
 
memo