Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Responsabilitat social corporativa

6. Exemples i reflexions finals

 
 
Ja són el 80 % de les 250 empreses més grans del món les que publiquen una memòria anual de sostenibilitat, mentre que un 4 % han avançat més i integren aquestes dades ambientals i socials dins de l’informe global (que fins ara era només financer).

 
Suècia, Dinamarca, els Països Baixos, França i el Regne Unit ja obliguen a presentar memòries de sostenibilitat a totes les empreses grans, que cotitzen a borsa o que tenen participació pública (o les obliguen a justificar per què no les presenten).
 
En el nostre entorn més proper, ja és obligatori publicar anualment per a tots els ports espanyols un indicador integrat de sostenibilitat, elaborat amb la col·laboració de la Universitat de la Corunya. És obvi que molt aviat passarà el mateix amb tots els aeroports (AENA ja és membre del Club de Excelencia en Sostenibilidad).
 
 
També les grans empreses transnacionals més properes publiquen memòries de sostenibilitat (BS, Telefónica, BBVA, Repsol, Inditex), però entre les grans n’hi ha algunes de més implicades, com les que són membres del GRI:
 
 
 griesp
 
O bé, ara ja grans i petites, i de manera més lliure, les que són membres del “C”:
 
 
 club
 
 
 
El futur sembla clar: d’aquí a uns quants anys els responsables de qualsevol projecte pensaran amb incredulitat: “T’imagines posar en marxa això com al segle XX, sense pensar en els efectes ambientals ni socials, ni tan sols en els efectes econòmics a llarg termini? Estaven ben bojos!”