Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Responsabilitat social corporativa

8. Activitats

 
Activitat 1
 
Quins són els impactes socials i ambientals (positius i negatius) més característics de la vostra titulació?
 
 
 
Activitat 2
 
 
Si munteu un negoci propi de la vostra titulació, quins indicadors inclouríeu en la memòria anual de sostenibilitat? (Exemple d'un indicador ambiental: tones de CO2 emeses per la calefacció a l'oficina per persona i any; exemple d'un indicador social: percentatge de dones contractades als diferents nivells.) Aquests indicadors es poden presentar i debatre a classe, així com els possibles objectius d'un any i els seus valors màxims o òptims.
 
 
Activitat 3
 
 
Escolliu de les 5 empreses més grans de l’FTSE4Good IBEX (BS, Telefónica, BBVA, Repsol i Inditex) la que presenta la millor informació sobre sostenibilitat (o RSC) a la seva pàgina web (i digueu per què). Si cap no us acaba de convèncer, podeu escollir-ne alguna del Club de Excelencia en Sostenibilidad.