Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
La sistèmica i la complexitat

2. La ciència 'normal'


A partir de la revolució tecnocientífica moderna, estretament relacionada amb la Revolució Industrial i amb l'emergència del model de desenvolupament capitalista modern, la forma de veure i representar el món s'ha basat en una sèrie de principis (o axiomes) que podem resumir en els punts següents:
 
a) Principi de la reducció. Els nivells superiors es poden explicar a partir de la comprensió de les seves parts: els organismes i el comportament, pels gens, la matèria a partir dels àtoms)
 
b) Principi de la separabilitat. Els fenòmens es poden comprendre i estudiar fora del seu context i de manera aïllada: la vida, en els laboratoris; la tecnologia, sense tenir en compte els contextos particulars en què s'aplica.
 
c) Principi de l'objectivitat. La persona que observa i el que observa són fenòmens plenament separables, la qual cosa permet conèixer de manera objectiva la realitat independentment dels contextos, les ideologies i les històries particulars de la persona que observa.
 
d) Principi de la simplicitat. La realitat es pot explicar a través de fórmules matemàtiques basades en el principi de la causalitat absoluta. Amb un conjunt de fórmules simples i elegants, es pot explicar la totalitat de la realitat, com s'esdevé en el cas de les equacions del moviment de Newton.
 
e) Principi de la causalitat. A l'Univers, totes les relacions segueixen relacions que es poden determinar plenament, encara que sigui de manera probabilística.
 
Per tant, es considera que la millor manera d'aprofundir en el coneixement és mitjançant l'especialització científica i posant l'atenció en l'objecte.
 
  laboratori              Figura 3. Laboratori. Font: agelargentina.com.ar
 
 
A tot estirar, es planteja, en aquesta visió de la 'ciència' normal es planteja la necessitat d'una multidisciplinarietat, per la qual diferents experts posen en comú les peces que han identificat del trencaclosques, de manera que entre tots es reconstrueix la realitat a partir de la suma de les parts.
 
 
galileo                            newton
 
 
Figura 4. Galileu. Font: eltamiz.com                                                      Figura 5. Isaac Newton.
                                                                                                         Font: pequesdezaragoza.wikispaces.com