Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 1
Tecnologies de l'aigua

1.Introducció. Generalitats

 
Els ràpids i grans avanços en les tecnologies de l’aigua suposa un gran potencial si s’utilitza amb racionalitat i visió de futur. Però són moltes les experiències passades equivocades, basades en grans infraestructures que van ser molt beneficioses en un primer moment i qüestionades al cap de cert temps. Per tant la tecnologia ha de ser adaptada i adequada al entorn des del coneixement en el marc de la sostenibilitat.
 
 
fig 1                       fig 2
 

                                          Figura 1. Font: astromia.com                                     Figura 2. Font: astromia.com

 
 
Les tecnologies de l’aigua han de ser el suport per assolir els objectius d’una gestió d’aigua sostenible, a on s’han d’assegurar la quantitat i la qualitat de recursos hídrics tan superficials com subterranis, així com promoure la recuperació en el cas de contaminació o deteriorament.