Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Tecnologies de l'aigua

1.1 Objectius de la Unitat

 
Un primer objectiu és conèixer els indicadors ambientals de qualitat de l’aigua classificats com físics, químic i biològics, necessari per entendre el funcionament de les diferents tecnologies de l’aigua.
 
En un segon objectiu comprendre els fonaments bàsics dels principals sistemes de tractament i el paper que juga la tecnologia dels recursos d’aigua dolça en els diferents processos de tractament (potabilització, condicionament de l’aigua d’entrada a la indústria i depuració d’aigües residuals), les seves aplicacions i adequació contextual.
 
 
pou